google-site-verification: google8f36ed3b1bfdac5d.html

Quy định đổi trả vé tàu của ngành đường sắt

Việc đổi trả vé tàu nhất là vào những dịp cao điểm luôn luôn rất khó khăn phức tạp, vì thế các bạn trước khi mua vé cần cung cấp chính xác các thông tin cá nhân của người đi tàu. Cũng như tìm hiểu kỹ về việc đổi vé, trả vé theo quy định của Đường sắt Việt Nam. Trành trường hợp mất vé oan nhé.

Trả lại vé, đổi vé thường được quy định chung như sau:
 
1. Trước giờ tàu chạy là 4 giờ đối với tàu nhanh chạy suốt( tàu thống nhất).
 
2. Trước giờ tàu chạy là 2 giờ đối với tàu nhanh chạy suốt trong khu đoạn;
 
3. Trước giờ tàu chạy là 30 phút đối với tàu thường chạy trong khu đoạn;
 
4. Doanh nghiệp được quyền quy định rút ngắn thời hạn được trả lại vé quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 của Điều này. Việc trả lại vé, đổi vé, trả lại tiền mua vé hoặc thu tiền chênh lệch được thực hiện theo quy định của Doanh nghiệp.
 
Cụ thể về quy định đổi trả, hủy vé:
 
1. Đổi vé:
 
 Thời gian đổi vé theo Quyết định 519/QĐ-ĐS  của Tổng công ty ĐSVN như sau (Dịp tết Nguyên đán hàng năm và những dịp nghỉ đặc biệt khác sẽ có những quy định riêng):
 
+ Trước giờ tầu chạy 4 giờ đối với tàu nhanh chạy suốt (Tầu nhanh chạy suốt gồm các tầu Thống Nhất chạy suốt Bắc – Nam);
 
+ Trước giờ tầu chạy 2 giờ đối với tàu nhanh chạy suốt trong khu đoạn (Tầu nhanh chạy suốt khu đoạn gồm: Các tầu chạy nhanh trong khu đoạn mà phương thức bán vé theo phương án cố định chỗ cụ thể, số toa, số chỗ có ghi trên vé);
 
+ Trước giờ tầu chạy 30 phút  đối với tàu thường chạy trong khu đoạn (Tầu thường chạy trong khu đoạn gồm: Các loại tàu chạy trong khu đoạn mà phương thức bán vé không theo phương án cố định chỗ cụ thể, số toa, số chỗ không ghi trên vé).
 
+ Đối với vé tập thể: Được trả lại vé trước giờ tàu chạy tối thiểu 24 giờ( giờ làm việc).
 
+ Tầu Liên vận quốc tế: Được phép trả lại vé trước giờ tầu chạy 6 giờ (Đối với vé cá nhân), trước ngày tàu chạy 5 ngày (Đối với vé tập thể).
 
-  Đổi vé có cùng ga đi, ga đến;
 
-  Đổi vé một lần duy nhất;
 
-  Ngành Đường sắt bố trí được chỗ theo yêu cầu của hành khách;
 
2. Trả vé, hủy vé
 
Áp dụng theo quy định 519/QĐ-ĐS  của Tổng công ty ĐSVN như sau:
 
 + Loại tầu và thời hạn được phép trả lại vé thực hiện theo quy định tại khoản 1.1 trên đây.
 
 + Đối với vé cá nhân: Khi trả lại vé hành khách bị khấu trừ 10% tiền vé. Đối với tàu Liên vận quốc tế khi trả lại vé hành khách bị khấu trừ 20% tiền vé.
 
 +  Đối với vé tập thể: Khấu trừ 20% tổng tiền vé.
 
 +  Việc trả lại vé vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm và những dịp nghỉ đặc biệt khác có quy định riêng.