Giờ tàu giá vé HN-LC

Chi tiết hành trình
Giờ tàu giá vé HN-LC
  • Hành trình Hà Nội-Lào Cai-Hà Nội
  • Giờ khởi hành 22h
  • Loại tàu Tàu SP3
  • Giá vé Giá vé Liên hệ
Đặt vé
Lưu ý *:

                                                           BẢNG GiỜ TÀU, GIÁ VÉ TÀU TUYẾN HN-LC
           
( Bình thường hàng ngày có 2 chuyến tàu nhanh HN-LC ký hiệu SP1, SP3 chiều đi và SP2, SP4 chiều về những dịp cuối tuần có thể tăng cường thêm tàu SP7. Các tàu xuất phát cách nhau 30phút, dưới đây là giờ tàu giá vé tàu SP3, tàu SP1 chạy sớm hơn SP3 -30phút, SP7 muộn hơn SP3 -30phút.
           
                                     Giá vé                                 Giờ tàu/ Ga đi đến
Loại chỗ Giá vé Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
                              Chiều HN-LC
Ngồi mềm xe 2T điều hòa 155.000 ₫ Hà Nội 0 22:00 22:00
Nằm khoang 4 điều hòa T1 385.000 ₫ Gia Lâm 5 22:18 22:15
Nằm khoang 4 điều hòa T2 385.000 ₫ Yên Viên 11 22:32 22:29
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 540.000 ₫ Đông Anh 21 22:54 22:51
Nằm khoang 4 T1 235.000 ₫ Phúc Yên 39 23:18 23:16
Nằm khoang 4 T2 235.000 ₫ Việt Trì 73 23:59 23:57
Nằm khoang 6 điều hòa T1 265.000 ₫ Phú Thọ 99 0:39 0:37
Nằm khoang 6 điều hòa T2 220.000 ₫ Yên Bái 155 2:23 2:16
Nằm khoang 6 điều hòa T3 200.000 ₫ Mậu A 186 3:13 3:10
Nằm khoang 6 T1 195.000 ₫ Bảo Hà 237 4:34 4:31
Nằm khoang 6 T2 145.000 ₫ Phố Lu 262 5:20 5:16
Nằm khoang 6 T3 140.000 ₫ Lào Cai 294 6:20 6:20
Ghế phụ 104.000 ₫                                Chiều LC - HN
Không chỗ 120.000 ₫
Lào Cai
0 21:10 21:10
Ngồi cứng 130.000 ₫ Phố Lu 32 22:09 22:06
Ngồi cứng điều hoà 140.000 ₫ Bảo Hà 57 22:50 22:48
Ngồi mềm 135.000 ₫ Lang Khay 75 23:20 23:18
Ngồi mềm điều hoà 155.000 ₫ Trái Hút 92 23:49 23:47
    Mậu A 108 0:18 0:16
    Yên Bái 139 1:28 1:16
    Ấm Thượng 163 2:05 2:03
    Việt Trì 221 3:25 3:23
    Vĩnh Yên 240 3:52 3:50
    Yên Viên 283 4:52 4:50
    Gia Lâm 289 5:07 5:04
    Hà Nội 294 5:22 5:22